Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als voor het perceel waar u woont een nieuw bestemmingsplan krijgt en u het daar niet mee eens bent.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

De gemeente Heerlen laat via de website (bekendmakingen) weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn of deelt dit aan degene die het aangaat (belanghebbende) mee.

Voorwaarden

De voorwaarden om een zienswijze in te dienen zijn:

 • Het is een zienswijze over ontwerpbesluiten of ontwerpplannen.
 • U dient uw zienswijze in binnen 6 weken na publicatie van het besluit of plan.
 • U kunt uw zienswijze laten indienen door iemand anders. Als die ander geen advocaat is heeft deze persoon een machtiging van u nodig.

Kosten

Het indienen van zienswijze is gratis.

Doen of meenemen

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dat in de publicatie staat aangegeven.

Zo dient u uw zienswijze mondeling in:

 • Maak een afspraak bij de gemeente.
 • Geef uw zienswijze door.
 • De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze.
 • U ondertekent het verslag.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht met het definitieve besluit.

Zo dient u uw zienswijze schriftelijk in:

 • Stuur uw zienswijze naar de gemeente. Hierin staat:
  • uw naam en adres
  • het plan of besluit waar u het niet mee eens bent. Stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op.
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerp of besluit
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening
 • Van uw schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht met het definitieve besluit.

Termijn

Dien uw zienswijze binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit of ontwerpplan in.

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen het definitieve besluit als u eerder uw zienswijze heeft gegeven. Bij welke instantie u in beroep moet gaan en binnen welke termijn staat in het definitieve besluit aangegeven. Meestal moet het beroepschrift binnen zes weken worden ingediend.
Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Wetten en regels