Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Zienswijze indienen

Als de gemeente een plan heeft of een besluit neemt waar u het niet mee eens bent, dan kunt u daartegen altijd in bezwaar en beroep gaan. Soms kunt u ook al vooraf aan het besluit uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als voor het perceel waar u woont een nieuw bestemmingsplan wordt en u het daar niet mee eens bent. U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. De gemeente laat via de website (bekendmakingen) weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan eventueel nog aanpassen aan uw zienswijze. Uw mening kan zij dus overnemen in het definitieve besluit.

Voorwaarden

U kunt uw zienswijze laten indienen door iemand anders. Als die ander geen advocaat is heeft deze persoon dan wel een machtiging van u nodig.

Kosten

Het indienen van zienswijze is gratis.

Doen of meenemen

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dit in de publicatie staat.

Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op)
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerp
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente. De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze. Dit verslag ondertekent u.

Dien uw zienswijze binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit of ontwerpplan in. Van de schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging. Van de mondelinge zienswijze krijgt u het verslag. 

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen het definitieve besluit als u eerder uw zienswijze heeft gegeven. Bij welke instantie u in beroep moet gaan en binnen welke termijn staat in het definitieve besluit aangegeven. Meestal moet het beroepschrift binnen zes weken worden ingediend.
Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Wetten en regels