Aangifte doen van overlijden

Als iemand in Nederland overlijdt, moet u dat doorgeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. De begrafenisondernemer regelt de aangifte van een overlijden. De gemeente maakt een overlijdensakte op. 

Aanpak

De begrafenisondernemer meldt het overlijden met het online formulier bij de gemeente. Daarna kan hij bij de gemeente de aangifte tekenen en de overlijdensakte afhalen.

Wat moet u meenemen:

  • Het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
  • B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak).
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer.
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie.
  • Als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter.
  • Als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. Een meertalig modelformulier kost € 16,60.

(Tarieven 2024)

Omschrijving

Als de begrafenisondernemer aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan en maakt een overlijdensakte op.

Overlijden in het buitenland

Alle informatie over wat u moet regelen als een familielid of reisgenoot in het buitenland is overleden vindt u op Nederlandwereldwijd.nl:

  • Overlijdt uw reisgenoot tijdens een reis in het buitenland? Neem dan voor hulp en advies contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat in dat land.
  • Overlijdt een familielid (alleen) tijdens een verblijf in het buitenland en bent u zelf in Nederland? Neem dan contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken: +31 (0)70 - 348 47 70. Of neem contact op met 24/7BZ contactcentrum.

Voorwaarden

Na het overlijden moet u 36 uur wachten voordat u de overledene mag begraven of cremeren. Maar de begrafenis of crematie mag niet meer dan 6 werkdagen na het overlijden zijn.

Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de burgemeester nodig.

Termijn

De aangifte van overlijden moet uiterlijk een werkdag voor de uitvaart bij de gemeente binnen zijn.