Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuwsoverzicht

Richtig Heële geeft een vernieuwde draai aan de Heerlense Vasteloavend!

1 februari 2024 - De spanning stijgt in Heerlen, want de stad maakt zich op voor een Vasteloavend zoals nooit tevoren! We vieren het in onze eigen stad, waar iedereen elkaar kent en jong en oud samenkomt, op onze eigen unieke wijze: dát is Richtig Heële.

Lees meer

Nieuwsoverzicht

 • Driejarige Rijksbijdrage aan sociale inhaalrace Heerlen-Noord

  12 december 2023 - Goed nieuws uit Den Haag voor de volgende generatie bewoners van Heerlen-Noord. De aanvraag van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) voor een landelijke Specifieke Uitkering ‘Kansrijke Wijk’ levert 5 miljoen in 2023 en nog een onbekend bedrag voor 2024 en 2025. Daarmee kan NPHLN komende drie jaar aan de slag met de plannen voor de volgende generatie. “Dit is het resultaat van een vastberaden samenwerking.”

  Lees meer

 • Onderhoudskalender 2024

  12 december 2023 - Tegelijk met de Stadskrant wordt deze maand in de hele stad de Onderhoudskalender 2024 verspreid. De kalender is gemaakt als reactie op een door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie.

  Lees meer

 • Langjarige samenwerking Heerlen en VISTA College voor volwassenenonderwijs

  12 december 2023 - De gemeente Heerlen en VISTA College slaan de handen ineen voor een langjarige samenwerking in het formele volwassenenonderwijs. Als contactgemeente voor het Rijk op het gebied van volwassenenonderwijs, is Heerlen verantwoordelijk voor het inkopen en faciliteren van het volwassenenonderwijs voor alle gemeenten in de regio.

  Lees meer

 • Extra groen in Heerlen-Centrum

  12 december 2023 - De grootschalige transformatie van het centrum van Heerlen krijgt een nieuwe impuls met het bouwplan 'Schinkelkwadrant-Noord'. Dit bouwplan zorgt ervoor dat de omgeving groener wordt, dat er minder lege gebouwen zijn en dat het aangenamer wordt om hier te wonen en werken. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied.

  Lees meer

 • Heerlen haalt 27,8 miljoen binnen voor actieve aanpak woningvoorraad

  12 december 2023 - Met een succesvolle subsidieaanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds heeft de Gemeente Heerlen een grote bijdrage binnengehaald voor haar actieve aanpak van de woningvoorraad. Met de ontvangen 27,8 miljoen wil de gemeente onder meer ruim 800 particuliere woningen in Heerlen-Noord renoveren, verduurzamen en op die manier toekomstbe-stendig maken. Een verbeterslag die een fikse investering betekent in de leefbaarheid van kwetsbare buurten in het noorden van de stad. De subsidieaanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Stadsregio Parkstad, woningcorporaties, en het Nationaal Programma Heerlen-Noord.

  Lees meer

 • Heële alaaf! Same vasteloavend viere in Heële, HEI KIN ‘T!

  8 december 2023 - We gaan aftellen, de carnaval in Heerlen komt snel dichterbij. Dit jaar steken we ons feest in een nieuw jasje. De horeca aan het Pancratiusplein, het Ondernemersfonds Heerlen, Pief Paaf Heële Alaaf (PPHA), H.V.V. de Winkbülle, Parkstad Limburg Theater, de Nieuwe Nor en de gemeente Heerlen hebben de handen ineengeslagen om de carnaval nog opener en toegankelijker te maken voor iedereen.

  Lees meer

 • Opening expositie

  8 december 2023 - Op 9 en 10 september gingen 150 vrijwilligers aan de slag om 25 m2 putten te graven in privétuinen en op openbare pleinen in het centrum van Heerlen. Ze gingen samen op zoek naar het verleden van Romeins Heerlen, Coriovallum.

  Lees meer

 • Parkstadgemeenten samen verder aan de slag met opvang en beschermd wonen

  7 december 2023 - Op 5 december 2023 hebben de colleges van Parkstad de Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd wonen 2023-2025 vastgesteld. Hierin staat wat er in de jaren 2023 tot en met 2025 gedaan wordt om de ondersteuning voor deze doelgroep door te zetten en nog verder te verbeteren.

  Lees meer

 • Bedankje voor Vrienden van Heerlen Schoon

  7 december 2023 - Wethouder Marco Peters (Beheer en Onderhoud) heeft het jaarlijkse bedankje voor de Vrienden van Heerlen Schoon uitgereikt aan een aantal vrijwilligers van dit initiatief. In de wijk Nieuw Husken gaan zij elke maand op pad om zwerfafval op te ruimen en bloembakken te verzorgen. Ook alle andere vrijwilligers ontvangen het presentje voor hun inzet het afgelopen jaar.

  Lees meer

 • Zwemmen in Heerlense kerk komt steeds dichterbij

  5 december 2023 - Een nieuw te bouwen zwembad in de leegstaande Sint-Franciscus van Assisiëkerk aan de Laanderstraat in hartje Heerlen. De haalbaarheid van die gedroomde én gedurfde combinatie heeft de gemeente de afgelopen maanden onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De omvang van het gebouw is geschikt voor een zwembad. Ook verkeert de kerk bouwkundig in een redelijk goede conditie. Daarbij blijken de toegepaste materialen na een eerste analyse geschikt (te maken) voor een zwembadklimaat én blijkt het technisch mogelijk. En dat is goed nieuws. Nu kan de haalbaarheidstoets verder aangevuld worden, zodat de raad naar verwachting begin 2024 een besluit kan nemen. Het plan is dan dat de kerkdeuren medio 2026 opengaan voor de eerste duik.

  Lees meer

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.