Beschermd Wonen is er voor iedereen die door psychische, sociale of maatschappelijke problemen tijdelijk dag en nacht hulp nodig heeft. Dat kan op een opvangadres zijn. Soms kunt u ook thuis blijven wonen en daar hulp krijgen.
In Parkstad zijn verschillende vormen Beschermd Wonen mogelijk. We bespreken met u en uw begeleider welke vorm het beste bij u past.

Aanpak

Aanmelding gedaan en dan?

 • Meld u aan per e-mail.
 • Het Loket Opvang en Beschermd Wonen Parkstad (LOBW) neemt contact met u op om een afspraak te maken.
  Het is handig om vóór het gesprek al informatie aan ons te geven. Dat kan gaan over uw problemen of over de begeleiding die u nu hebt.
  Alle informatie behandelen we vertrouwelijk.
 • Binnen 6 weken krijgt u een verslag van het gesprek. Als u het eens bent met het verslag tekent u het voor akkoord. Als u het er niet mee eens bent heeft u nog een gesprek met de consulent van het LOBW.
 • Als het LOBW beslist dat u recht heeft op Beschermd Wonen, krijgt u een brief  - het indicatiebesluit. 
  Als het LOBW beslist dat u geen recht heeft krijgt u ook een brief. Daarin staat waarom u geen recht heeft.  Samen met uw LOBW-consulent kijkt u welke vorm van ondersteuning wel kan.
 • U kunt hulp krijgen van onafhankelijke cliëntenondersteuning via MEE Zuidlimburg

Plaatsing

U heeft een indicatie voor beschermd wonen gekregen. Wij geven uw gegevens dan door aan Beschermd Thuis Parkstad.  De gemeente heeft afspraken gemaakt met Beschermd Thuis Parkstad. Deze organisatie kan alle vormen van beschermd wonen leveren. Het gaat dan om  ‘Zorg in Natura’.

Samen met u kijken zij welke vorm van ondersteuning het beste bij u past:

 • in uw eigen huis: de begeleiding en ondersteuning start dan binnen een paar weken
 • in een woonvorm van een zorginstelling. Is er een plek vrij, dan verhuist u naar dat adres. Hou er rekening mee dat het een paar maanden kan duren voor een plek vrij is voor u. In de tussentijd zorgt Beschermd Thuis Parkstad dat u, als dat nodig is, ondersteuning krijgt.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Als u toch liever zelf zorg inkoopt buiten Beschermd Thuis Parkstad, kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen. Hier horen speciale voorwaarden en regels bij. Met een PGB moet u:

 • zelf een persoonlijk plan opstellen
 • zelf contracten afsluiten met uw hulpverleners
 • zelf een administratie bijhouden.

Uw LOBW-consulent kan u daar meer over vertellen. Bij de beoordeling bekijkt de consulent of u in staat bent om alles zelf te regelen. Ook of de hulpverleners die u kiest hun taak aankunnen. Als u gebruik maakt van ‘Zorg in Natura’ hoeft dit niet zelf te doen.  

Wilt u uw plaatsing verlengen?

Regel dit zeker 8 weken voor einddatum van de indicatie. Neem contact op met uw contactpersoon LOBW of mail naar het Loket Opvang en Beschermd Wonen: lobw@heerlen.nl 

Kosten

Eigen bijdrage

Voor beschermd wonen moet u een gedeelte zelf betalen: de eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie bij het CAK 

Omschrijving

Wat is Beschermd Wonen?

U woont thuis of in een zorginstelling. U kunt altijd om hulp vragen, omdat er 24 uur per dag zorg of begeleiding in de buurt of bereikbaar is. Samen met uw begeleider maakt u een zorgplan. In dat zorgplan staat:

 • Welke zorg of begeleiding u nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over financiën, administratie, poetsen, koken, boodschappen doen.
 • Welke bezigheden u overdag heeft of wilt gaan doen. De begeleider houdt rekening met uw mogelijkheden op dat moment. Hij houdt ook rekening met uw belangstelling, talenten en ambities.
 • Welke doelen u wilt bereiken. Het einddoel van Beschermd Wonen is dat u weer zelfstandig kunt wonen, met of zonder ondersteuning.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont in één van de Parkstad gemeenten
 • Uit het onderzoek blijkt dat u deze zorg nodig heeft

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van het LOBW. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.