Betaling uitkering

Na afloop van een maand berekenen wij hoe hoog uw uitkering voor die maand is. Wij betalen uw uitkering rond de 15e van de volgende maand. Dit betekent dat uw uitkering over bijvoorbeeld de maand maart, rond 15 april op uw rekening staat bijgeboekt. U krijgt het geld uitgekeerd op de door u opgegeven bankrekening.

U krijgt een uitkeringsspecificatie van uw eerste uitkering en als de hoogte van uw uitkering wijzigt.

Vakantiegeld

Naast uw uitkering hebt u recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld reserveren wij maandelijks en in de maand juni of binnen drie maanden na beëindiging van uw uitkering betalen we aan u uit.

Jaaropgave

Als u een belaste uitkering van ons gekregen heeft, krijgt u een jaaropgave dubbel. De kopie heeft u nodig voor de aangifte van onder andere de inkomstenbelasting, huursubsidie, studiefinanciering. De jaaropgave verwerken we in de maand februari.

Bijzondere bijstand is meestal niet belast. Alleen bijzondere bijstand die een inkomensaanvulling is (aanvullende bijstand voor jongeren) is belast en telt daarom mee als inkomen. Algemene uitkeringen zijn wel belast, behalve als ze verstrekt zijn in de vorm van een geldlening of als voorschot.

Als u alleen onbelaste bijstand heeft gekregen, krijgt u geen jaaropgave.

Recht op andere regelingen?

Wilt u weten of u naast uw uitkering ook recht heeft op andere regelingen, kijk dan op de website van berekenuwrecht