Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Aanpak

Zo vraagt u een attestatie de vita of bewijs van in leven aan:

 • U komt persoonlijk naar de gemeente waarin u verblijft.

U neemt mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • eventueel het bericht van de instantie die vraagt voor een bewijs van in leven

Als u de aanvraag doet namens een ander neemt u het volgende mee: 

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • een kopie geldig identiteitsbewijs van die ander
 • schriftelijke machtiging van die ander

Kosten

Tarieven 2024

 • € 16,10 voor een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita
 • gratis - als uw pensioenfonds een bewijs van in leven zijn vraagt

Graag met pin betalen bij de aanvraag.

Omschrijving

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

 • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
 • Een attestatie de vita gebruikt u buiten Nederland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit is een internationaal document.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Voorwaarden

 • U komt persoonlijk naar balie voor het aanvragen van een bewijs van in leven zijn.
 • Bent u niet in staat om persoonlijk te komen? U kunt iemand machtigen. 
  Wij bellen u dan om vragen te stellen om op die manier uw identiteit vast te stellen.
 • Als dat ook niet lukt kunt u een huisbezoek van een ambtenaar aanvragen. Hier zijn kosten en een termijn aan verbonden. Neem contact op met de afdeling Burgerzaken.