Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar degene die het besluit genomen hebben. Bijvoorbeeld:

 • het college van burgemeester en wethouders;
 • de burgemeester; 
 • de gemeenteraad;
 • een afdeling van de gemeente. 

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.
 • U bent het niet eens met de beslissing.
 • U vindt dat er een beslissing moet komen. 

U heeft tijdens de bezwaarschriftprocedure geen kosten.
U kunt getuigen, deskundigen of een advocaat inschakelen, maar dat hoeft niet. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
Krijgt u gelijk en herroept de gemeente de beslissing? Dan moet de gemeente een deel van uw kosten betalen. U moet uw verzoek om vergoeding indienen, voordat er een beslissing is op uw bezwaarschrift.

Dien uw bezwaarschrift online bij ons in. Wil u hiervan geen gebruik maken, dan mag u het bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • uw naam, adres en woonplaats
 • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee.
 • waarom u bezwaar maakt
 • of u uw bezwaar mondeling wil toelichten in een hoorzitting
 • uw handtekening
 • als u voor iemand anders bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee.

Het schriftelijke bezwaarschrift stuurt u naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1
6400 AA Heerlen

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Let op : doe dit op tijd, anders kan de gemeente uw bezwaar niet inhoudelijk afhandelen. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment verder zal toelichten.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.