Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar degene die het besluit genomen hebben. Bijvoorbeeld:

 • het college van burgemeester en wethouders;
 • de burgemeester; 
 • de gemeenteraad;
 • een afdeling van de gemeente. 

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.
 • U bent het niet eens met de beslissing.
 • U vindt dat er een beslissing moet komen. 

Regel dit meteen online

Kosten

U heeft tijdens de bezwaarschriftprocedure geen kosten. Het inschakelen van getuigen, deskundigen of een advocaat kan, maar hoeft niet. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Krijgt u gelijk en herroept de gemeente de beslissing? Dan moet de gemeente een deel van uw kosten betalen. U moet uw verzoek om vergoeding indienen, voordat er een beslissing is op uw bezwaarschrift.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Dien uw bezwaarschrift online bij ons in. Wil u hiervan geen gebruik maken, dan mag u het bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

 • tegen welk besluit u bezwaar maakt:
 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee);
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening;
 • als u voor iemand anders bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee.

Het schriftelijke bezwaarschrift stuurt u naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1
6400 AA Heerlen

Regel dit meteen online

Termijn

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Wetten en regels