Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar degene die het besluit genomen hebben. Bijvoorbeeld:

 • het college van burgemeester en wethouders;
 • de burgemeester; 
 • de gemeenteraad;
 • een afdeling van de gemeente. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.
 • U bent het niet eens met de beslissing.
 • U vindt dat er een beslissing moet komen. 

Kosten

U heeft tijdens de bezwaarschriftprocedure geen kosten. Het inschakelen van getuigen, deskundigen of een advocaat kan, maar hoeft niet. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Krijgt u gelijk en herroept de gemeente de beslissing? Dan moet de gemeente een deel van uw kosten betalen. U moet uw verzoek om vergoeding indienen, voordat er een beslissing is op uw bezwaarschrift.

Doen of meenemen

Zo dient u een bezwaarschrift in:

U zet in uw bezwaarschrift:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
 • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie);
 • de reden(en) van uw bezwaar;
 • uw handtekening.

Als u het bezwaarschrift indient voor iemand anders, moet u een machtiging overleggen. Er zijn twee soorten machtigingen:

 • een machtiging voor een rechtspersoon;
 • een machtiging voor een natuurlijk persoon.

Termijn

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt de gemeente in gebreke stellen als de gemeente de beslissing waar u om gevraagd heeft, niet op tijd heeft genomen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Wetten en regels