Bent u werkloos en tussen de 18 en 27 jaar? U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente waar u woont. Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven. Voor jongeren tussen 18 en 27 jaar gelden speciale voorwaarden.

Let op

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl en vul daarna het meldingsformulier in. 

Aanpak

Wilt u een uitkering aanvragen? Schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl/werkzoekenden. Daarna vult u het meldingsformulier voor een bijstandsuitkering in. We vragen dan ook naar uw persoonlijke situatie. Als wij het ingevulde formulier (digitaal) hebben gekregen, nodigen wij u uit voor een gesprek. Ook kijken we naar uw mogelijkheden om te gaan werken of om een opleiding te gaan volgen. We nemen hiervoor nog een keer contact met u op en plannen een extra gesprek.

Omschrijving

Een bijstandsuitkering is een uitkering die u vanaf uw 18e kunt aanvragen bij de gemeente waar u woont.
Kunt u terug naar school? Hebt u nog recht op studiefinanciering? Dan gaat u een opleiding volgen en stopt het recht op een uitkering automatisch.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar.
  • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en delen jullie de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
  • U heeft 4 weken gezocht naar werk of een opleiding en u kunt dat bewijzen (bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven).
  • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kunt schrijven en begrijpen.
  • U accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
  • U doet uw best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is.
  • U doet maatschappelijk nuttig werk als de gemeente dat van u vraagt.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen.