Briefadres aanvragen

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats, of vertrekt u voor minder dan 8 maanden naar het buitenland? Misschien kunt u zich inschrijven op een briefadres.
U vraagt het gebruik van een briefadres aan bij de gemeente waar de briefadresverlener woont.

U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente.

Aanpak

Heeft u al een adres dat u als briefadres kunt gebruiken?

 • U neemt contact op met de gemeente waar het briefadres is.
 • U neemt mee:
  • uw eigen geldige identiteitsbewijs
  • de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres

Kunt u niet zelf aan een briefadres komen?

 • U neemt contact op met de gemeente waar u het briefadres wilt.
 • U geeft door:
  • waarom u een briefadres nodig heeft
  • voor hoelang u het briefadres nodig heeft
 • U neemt mee:
  • uw eigen geldige identiteitsbewijs

Kosten

Een briefadres aanvragen is gratis.

Omschrijving

Heeft u geen woonadres? Of woont u tijdelijk in een instelling? Dan kunt u zich door uw gemeente laten inschrijven op een briefadres. Overheidsinstellingen, zoals UWV of de Belastingdienst, sturen uw post naar dit adres.

U kunt het adres van een kennis, bedrijf of instelling gebruiken als briefadres. De ontvanger moet ervoor zorgen dat de post bij u terechtkomt. U moet het gebruik van het briefadres aanvragen bij de gemeente.

Kunt u niet zelf aan een briefadres komen? Dan helpt de gemeente u hierbij.

De (hoofd)bewoner van het opgegeven briefadres geeft schriftelijke toestemming voor de inschrijving op het eigen woonadres. Zo zorgt de bewoner dat u via hem of haar bereikbaar bent.

Als u naar het buitenland vertrekt, kunt u geen briefadres in Nederland aanhouden. Woont u van een jaar ten minste tweederde van de tijd buiten Nederland, dan bent u verplicht uw vertrek uit Nederland en uw adres in het buitenland door te geven aan de gemeente. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis zit
  • in een psychiatrische inrichting woont
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis woont
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw adres bekend is
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Kunt u zelf aan een briefadres komen? Dan zijn dit de voorwaarden voor het briefadres:

 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • De hoofdbewoner of eigenaar moet schriftelijk toestemming geven bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Hij moet daarom met u meekomen.