Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Sociaal Buurtteam, hulp bij zorgvragen

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid of WMO. Dan kunt u terecht bij het Sociaal Buurtteam (SBT). In het Sociaal Buurtteam werken de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker Wmo- en jeugdconsulent samen. In elke buurt is hulp en ondersteuning dichtbij. Het Sociaal Buurtteam is onderdeel van Heerlen STAND-BY!

Bel of bezoek de buurtteams

In Heerlen zijn 14 buurtteams actief, tel. 045-5604004. De teams zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur.
Of bezoek het buurtteam bij u in de buurt. Kijk op website van de buurtteams van Heerlen Standby.

Crisis

Het buurtteam is alleen op werkdagen bereikbaar. In geval van een crisis kunt u ook buiten werktijden hulp vragen:

  • Het algemeen crisisnummer voor Jeugd Zuid-Limburg, telefoonnummer: 043–6045777
  • Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, via telefoonnummer 0800-2000 (gratis, 24u). Dit kan ook anoniem.
  • Bij seksueel geweld kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld, via telefoonnummer 0800-0188 (gratis, 24u)
  • Bij levensbedreigende situaties belt u de politie op telefoonnummer: 112.

Vragen of klachten over de geboden hulp of ondersteuning?

Heeft uw kind of u als ouder vragen, klachten en/of problemen over geboden jeugdhulp of de ondersteuning door het Sociaal Buurtteam? Dan kunt u, in het kader van de Jeugdwet, ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van akj.nl. Of neem contact op met de vertrouwenspersonen jeugd via telefoonnummer: 088-555 10 00 of e-mail: info@akj.nl.

Vragen over buurten en veiligheid?

Elke buurt heeft ook een eigen wijkagent en BOA. Bekijk voor de informatie over veiligheid in uw buurt, de pagina over de Wijkagenten en BOA's in uw buurt.

Kijk op de plattegrond (download pdf) voor een verdeling van stadsdelen en buurten in Heerlen.

overzichtskaart os gebrook