Demonstratie of betoging houden

Bij een demonstratie komt een groep mensen bij elkaar om op te komen voor een standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. U meldt dit op tijd bij de gemeente.

Aanpak

Zo meldt u een demonstratie:

 • U meldt de demonstratie op tijd bij de gemeente.
 • U geeft door:
  • de datum van de demonstratie
  • het tijdstip van de demonstratie
  • hoeveel mensen meedoen
  • het doel waarvoor u de demonstratie houdt

Wilt u bijvoorbeeld hard geluid maken, spandoeken ophangen, een podium of kramen plaatsen? Dan heeft u mogelijk ook vergunningen nodig. Neem contact op met de gemeente.

Gebruik het meldingsformulier en geef het ook telefonisch door bij het klantcontactcentrum via 14 045.

Omschrijving

Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats aanwijzen.

Bij grote demonstraties of demonstraties over maatschappelijk gevoelige onderwerpen is het belangrijk dat u als organisator minimaal een week vooraf melding maakt. Vooraf overleggen wij altijd samen met de organisatie en de politie. De burgemeester legt een aantal voorschriften en beperkingen op en wijst eventueel een demonstratielocatie aan. Dit is ter bescherming van de gezondheid, verkeersveiligheid en/of voorkoming van wanordelijkheden.

Wij moeten de melding uiterlijk 2 werkdagen vóór de openbare aankondiging van de demonstratie of betoging krijgen. Wij kunnen dan samen met politie en Handhaving veiligheidsmaatregelen nemen. Dit is in ieders belang.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:
  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.