Samen werken aan een duurzaam Heerlen

Duurzaamheid is een belangrijke Heerlense ambitie. Duurzaamheid gaat over de vraag hoe we kunnen zorgen dat er genoeg ‘aarde’ overblijft voor iedereen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk daar actief aan te werken. Er zijn al tientallen projecten met verschillende partners. 

Onze duurzaamheidsambitie omvat verschillende onderdelen:

  1. energietransitie.
    Dit betekent dat we stappen zetten om te veranderen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Bijvoorbeeld, zonnepanelen en windmolens gebruiken om schone energie op te wekken.
  2. klimaatadaptatie.
    Hierbij doen we dingen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Dit helpt ons om onze stad leefbaar te houden, zelfs als het klimaat verandert. Bijvoorbeeld, het vervangen van tegels in groen om hitte tegen te gaan en water beter af te voeren.
  3. circulaire economie. 
    Dit betekent dat we proberen om materialen te hergebruiken in plaats van ze weg te gooien. Op deze manier verminderen we de druk op de aarde en zorgen we ervoor dat er genoeg grondstoffen zijn voor de toekomst. Bijvoorbeeld, het recyclen van plastic flessen om nieuwe producten te maken.

Met deze ambitieuze doelen hopen we een positieve impact te hebben op ons milieu en een duurzamere toekomst te creëren voor iedereen.

Bekijk wat voor u mogelijk is op de pagina duurzaamheid en energie.