Evenementen subsidie

De gemeente Heerlen verleent in bepaalde gevallen subsidie voor het organiseren van publieksevenementen. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

De gemeente kan subsidie geven aan een organisatie die een evenement wil organiseren. Per jaar is er bij de gemeente Heerlen een bedrag beschikbaar voor subsidiëring van evenementen.

Voorwaarden

In de beleidsregel leest u of u in aanmerking komt voor subsidie. De beleidsregel staat onder het kopje 'wetten en regels'.

Doen of meenemen

Voor het aanvragen van de subsidie stuurt u de volgende gegevens op:

  • Plan van aanpak of programma van het evenement;
  • Brief waarin u een toelichting geeft over het evenement;  
  • Een sluitende begroting inclusief kosten en dekking voor het evenement;
  • Bij de eerste aanvraag van een subsidie stuurt u de statuten van de organisatie mee. 

U vraagt de subsidie twaalf weken voor aanvang van het evenement aan bij de gemeente. Lever uw aanvraag op tijd in, ook al is het programma nog niet helemaal uitgewerkt. U kunt uw aanvraag nog aanvullen met informatie.

Termijn

De gemeente neemt binnen 12 weken een besluit.