Festiviteit horeca organiseren

Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. Als u ook langer open wilt blijven, vraagt u toestemming aan de gemeente.

Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. 

Aanpak

Zo meldt u een festiviteit en vraagt u ontheffing aan voor de openingstijden:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen en of u een ontheffing nodig heeft. U kunt dit meteen doen.
 • Log in.
 • U geeft onder andere door:
  • hoe u heeft overlegd met omwonenden en wat u met hun ideeën heeft gedaan
  • wanneer u de festiviteit wilt organiseren
  • tot hoe laat de festiviteit duurt

Kosten

Het melden van een incidentele festiviteit is gratis. 

Omschrijving

U kunt in uw (horeca)bedrijf een festiviteit organiseren, zoals een optreden van een band. Dit mag een paar keer per jaar. U mag dan meer geluid maken dan normaal is toegestaan.

Voorwaarden

Voor het organiseren van incidentele festiviteiten moet u een kennisgeving doen. De volgende voorwaarden gelden:

 • u mag per inrichting maximaal twaalf incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden 
 • u bent verplicht de burgemeester hiervan 5 werkdagen voor de aanvang van de festiviteit via een formulier te informeren
 • u moet er alles aan doen om overmatige hinder te voorkomen, bijvoorbeeld door ramen en deuren te sluiten
 • er is hinder bij meer dan 20 dB(A) geluid boven de algemeen geldende geluidsnorm voor de betreffende inrichting

Let op!

 • u krijgt een gedateerd en ondertekend formulier voorzien van een registratienummer terug
 • dit moet u op een van de straatzijde zichtbare plaats dicht bij de toegangsdeur ophangen.

Termijn

U krijgt binnen een week per mail een bericht van de gemeente.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.