Geld inzamelen / collecteren

Wilt u geld of spullen inzamelen voor een goed doel? Dan moet u dat melden bij de gemeente.

Aanpak

Zo vraagt u een collectevergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • de naam van uw organisatie
  • het doel waar het geld of de spullen naartoe gaat
  • waar en wanneer u wilt collecteren of inzamelen

Kosten

Een melding geld inzamelen is gratis.

Omschrijving

Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster. Dat rooster stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) elk jaar op.
Het CBF controleert ook of de organisaties het opgehaalde geld goed besteden. 

In de vrije periodes in het collecterooster krijgen andere organisaties de mogelijkheid te collecteren.

Voorwaarden

Een collecte of inzameling is verboden als de openbare orde, de openbare veiligheid, het (leef)milieu of de volksgezondheid in gevaar komt. De belangrijkste voorwaarden voor het inzamelen van geld zijn:

 • Landelijke organisaties mogen collecteren volgens het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving
 • Het collecteren voor een doel duurt maximaal 1 week
 • Plaatselijke organisaties kunnen tegelijkertijd collecteren, maar alleen als de collectes wijkgericht zijn en het om verschillende wijken gaat.