De gemeente heft belasting op bepaalde voorzieningen. De meest voorkomende zijn: onroerendezaakbelasting (OZB), hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) in Roermond heft en int voor de gemeente de gemeentelijke belastingen.

Kosten

Kijkt u voor de belastingtarieven op de website van de BsGW .

Omschrijving

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De straat, het riool, de openbare verlichting, de afvalinzameling, noem maar op. Al deze voorzieningen kosten geld. De gemeente heft daarom een aantal gemeentelijke belastingen. Per gemeente verschillen de belastingen. De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet.

De heffing en inning van gemeentelijke belastingen in Heerlen voert de BsGW in Roermond uit. De BsGW heeft een digitaal belastingloket waar u veel online kunt regelen.

De meest voorkomende gemeentelijke belastingen zijn:

  • onroerendezaakbelasting (OZB);
  • toeristenbelasting;
  • hondenbelasting;
  • rioolheffing;
  • afvalstoffenheffing.

Wilt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met die van andere woningen? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket.

Bezwaar en beroep

Neem contact op met de BsGW.