Gemeentelijke Informatiepunten

Bij de gemeentelijke informatiepunten bij het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) kunt u terecht voor vragen over de gemeente Heerlen. Ze helpen u met digitale aanvragen en het zoeken naar informatie.

De informatiepunten zijn gevestigd in de bibliotheken van Schunck in de vier stadsdelen. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor hulp bij het zoeken naar informatie of hulp bij producten van gemeente Heerlen. 

Kijk voor openingstijden en meer informatie op de website van Schunck