Geschiedenis van Heerlen

Heerlen begint ruim 2000 jaar geleden als Coriovallum met de komst van de Romeinen en ontwikkelt zich in de 20e eeuw tot een echte mijnstad. Erfgoed dat nog steeds zichtbaar is in Heerlen.

Romeinen

De Romeinen stichtten ruim 2000 jaar geleden een nederzetting, die zij de naam Coriovallum meegaven. Coriovallum staat voor 'uitstekend gelegen versterking' of 'legerplaats'. In 1940 werd bij toeval een Romeins badhuis ontdekt; uniek in Nederland en nu te bezichtigen in het Thermenmuseum in Heerlen.

Dorps karakter

Vanaf de tiende eeuw, toen in heel Europa de landbouw goed tot ontwikkeling kwam, kreeg Heerlen een dorps gestalte met boerenhoeven en molens langs de dalen van de Caumer-, Schandeler- en Geleenbeek. Rond 1900 was Heerlen nog een kleine plaats met een zekere centrumfunctie: er was een dokter, een veearts, een kantongerecht, een PTT en winkels.

Mijnstad

Dankzij de mijnbouw groeide Heerlen in de twintigste eeuw explosief: van 7.000 inwoners in 1900 tot bijna 100.000 inwoners in 2000. In 1965 besloot de overheid tot sluiting van de mijnen. Aangezien Heerlen zich helemaal op de mijnbouw had gericht, bracht dit de economie aan het wankelen. Heerlen stond voor een operatie om werk in andere sectoren aan te trekken en te verschaffen. De zwarte mijnbergen werden groene woonwijken of parken.

Geschiedenis nog zichtbaar 

De geschiedenis van Heerlen is nog zichtbaar op meerdere plekken in de stad, zoals in de typische mijnwerkersbuurten, Kasteel Hoensbroek, het Nederlands Mijnmuseum of het Thermenmuseum. Maar u vindt het ook op straat in het Romeins Kwartier. Dit is een gebied van Heerlen-Centrum, waar u de stad van toen in het nu ervaart. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de websites van: