Gratis energie Bespaarcoach, Energiefixer, E-knip en Witgoed omruilactie

Inwoners met een inkomen tussen 130% en 175% van het bijstandsniveau kunnen € 100,- krijgen via de Parkstad Energieknip-app en hebben recht op een gratis energiebespaarcoach. De coach komt bij u thuis en kijkt of u recht heeft op de witgoedomruilactie en een energiefixer. Klussen van de energiefixer vergoeden we tot maximaal € 300,-.
Heeft u al eens eerder een brief met QR-code gekregen en heeft u die niet meer? Vraag dan telefonisch een kopie op bij de gemeente: 045-5605040.

Aanpak

Wat moet u doen?

 • Vul het formulier in.
 • U hoeft niets mee te sturen met het formulier.
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de gemeente.

Hoe gaat het verder?

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 • U krijgt van ons een brief.

Omschrijving

Inwoners met een netto gezinsinkomen tussen 130% en 175%: 

Is uw inkomen tussen de 130% en 175% van het bijstandsniveau? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Energieknip met € 100,- voor kleine, energiebesparende maatregelen en een gratis energie bespaarcoach. De coach komt bij u thuis en kijkt of u recht heeft op de witgoedomruilactie en een energiefixer. 

Vul het aanvraagformulier in en stuur het op. De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. Als dit zo is, dan komt een energie bespaarcoach bij u thuis om te kijken hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door het dichten van kieren, het optimaliseren van de verwarming, ventilatie en warm water. De energie bespaarcoach helpt u met het aanvragen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor recht op de gratis energiecoach en omruil van witgoed

 • U woont zelfstandig in de gemeente Heerlen.
  Woont u in een verpleeg -of zorginstelling, begeleid of beschermd, bent u kamerbewoner of heeft u een briefadres? Dan heeft u geen recht.
 • U heeft nog niet eerder een brief met QR-code voor de Energieknip App en energiecoach gekregen.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand (bv detentie).
 • U bent Nederlander of hiermee gelijkgesteld.
 • U heeft een inkomen tussen de 130 en 175% van de bijstandsnorm van de gemeente Heerlen.

Hoe hoog is 130% en 175% van het sociaal minimum per maand vanaf 1 januari 2024?

Gezinssituatie130% netto per maand inclusief vt175% netto per maand inclusief vt
Alleenstaand of alleenstaand ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.700,99€ 2.289,78
Alleenstaand en gepensioneerd€ 1.893,91€ 2.549,48
Getrouwd/samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 2.429,97€ 3.271,11
Getrouwd/samenwonend en gepensioneerd€ 2.569,63€ 3.459,12

Termijn

Wij sturen u binnen 8 weken een brief.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na het krijgen van onze beslissing.
De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling na die 6 weken. Voor de afhandeling heeft de gemeente 6 weken tijd.