Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Subsidie voor groene daken en gevels

U kunt als huurder of eigenaar van een woning of bedrijfspand subsidie krijgen voor groene daken en groene gevels. Hiermee maken we onze stad groener en beter bestand tegen hevige buien, hete en droge zomers.

U mag pas groene daken of groene gevels aanleggen als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening starten en binnen 1 jaar klaar zijn.

Gemeente Heerlen geeft subsidie aan eigenaren of huurders van een woning of pand. We willen daarmee:

 • CO2 uitstoot verminderen
 • energie besparen
 • fijnstof en stikstof binden
 • geluidshinder en wateroverlast verminderen
 • biodiversiteit verhogen
 • de opwarming van de stad tegengaan

Deze regeling geldt alleen voor woningen en panden binnen de gemeente Heerlen.

Meer informatie en tips vindt u op waterklaar.nl 

De voorwaarden zijn:

 • u bent eigenaar of gebruiker van het pand
 • het minimale dak oppervlak bedraagt 10 m2 voor een woning en 50 m2 voor een bedrijfspand
 • het minimale oppervlak voor groene gevels bedraagt 5 m2 voor een woning en 10 m2 voor een bedrijfspand
 • de opbouw van het groene dak moet voldoen aan de minimale wateropslag van 25 l/m2 bij een extensief groendak en 50 l/m2 bij een intensief groendak
 • voor groene daken en gevel tuinen is een omgevingsvergunning nodig
 • eenmaal aangelegde voorzieningen moeten minimaal 5 jaar in stand gehouden te worden

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.