Heerlens Internet Panel

Voor ons als gemeente is het belangrijk inzicht te krijgen in wat speelt in onze stad en buurten. Daarom hebben wij een internetpanel die antwoord geeft op vragen van de gemeente. Doet u ook mee? Het Internetpanel bestaat uit een groep van circa 1200 Heerlenaren. Met de antwoorden op onze vragen krijgen we goed inzicht in wat er speelt in de stad en nemen we gepaste maatregelen om problemen op te lossen.

Lid van het Heerlens Internet Panel?

Hoe meer mensen deelnemen aan het Internetpanel, hoe representatiever onze onderzoeksgegevens. We hechten dan ook heel veel waarde aan uw deelname. Als u in de gemeente Heerlen woont en 12 jaar of ouder bent, kunt u lid worden van het panel. U kunt zich via een aparte website van het internetpanel aanmelden
Bent u al lid? Dan heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Daarmee kunt op de website van het internetpanel inloggen.

Wat houdt deelname in?

Leden van het Heerlens Internet Panel ontvangen een aantal keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan een kort onderzoek. Het gaat om gemeentelijk onderzoek, waarmee u een waardevolle bijdrage levert aan het woon- en leefklimaat in Heerlen. Het is géén commercieel onderzoek.  

De door u verstrekte gegevens en antwoorden worden uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. We geven ze niet aan derden. Ook uw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. U bent vrij om deel te nemen aan onderzoeken; er is geen enkele verplichting. U kunt zich op elk moment uitschrijven uit het panel. Als u dat wilt, wordt u persoonlijk per e-mail op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de onderzoeken waaraan u heeft deelgenomen.

Voorwaarden

  • U moet in Heerlen wonen
  • minimaal 12 jaar zijn
  • een eigen e-mailadres hebben.

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Wij volgen hiervoor een streng privacybeleid. Onze gedragscode kunt u vinden op de website van de VSO. Daarnaast hanteren wij hoge technische standaards (SSL-encryptie) die de veiligheid en privacy van gegevensuitwisseling garanderen.

Uitschrijven altijd mogelijk

Mocht u om welke reden dan ook niet meer willen deelnemen aan het Heerlens Internet Panel, dan kunt u natuurlijk altijd uitschrijven. Uw gegevens worden dan meteen vernietigd.