Hulp bij zorgvragen (Buurtteams Heerlen)

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden, werkloosheid, daginvulling, relatieproblemen, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, zelfstandig (blijven) wonen of zorg. Dan kunt u terecht bij Buurtteams Heerlen. De ondersteuning is gratis.

Bel Buurtteams Heerlen (Incluzio)

Elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 bereikbaar op tel: 088-2986395 en buiten kantooruren tel: 010-2046324. U kunt ook terecht bij het buurtpunt bij u in de buurt.

Crisis

Het buurtteam is alleen op werkdagen bereikbaar. In geval van een crisis kunt u ook buiten werktijden hulp vragen:

  • Het algemeen crisisnummer voor Jeugd Zuid-Limburg, tel: 043-6045777 (24/7) 
  • Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, via telefoonnummer 0800-2000 (gratis, 24u). Dit kan ook anoniem.
  • Bij seksueel geweld kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld, via telefoonnummer 0800-0188 (gratis, 24u)
  • Bij levensbedreigende situaties belt u de politie op telefoonnummer: 112

Vragen over je buurt en/of veiligheid?

Kijk op de pagina van buurten voor een verdeling van stadsdelen en buurten in Heerlen. Elke buurt heeft ook een eigen wijkagent en BOA. Bekijk voor de informatie over veiligheid in uw buurt, de pagina over de Wijkagenten en BOA's in uw buurt.