Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Aanpak

Geef uw klacht door het liefst door met het online formulier.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft
  • uw handtekening
  • de datum van het voorval van de klacht
  • wat u vindt dat de gemeente moet doen met de klacht

Kosten

Het indienen van een klacht is gratis.

Omschrijving

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Voorwaarden

Deze klachtenregeling gaat niet over meldingen, zoals de straatverlichting die niet goed werkt of een losse stoeptegel.

We nemen de klacht niet in behandeling als:

 • U al eerder een klacht hebt gedaan over hoe de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door de medewerker. En die klacht is volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht afgehandeld. 
 • Het gaat om een gedraging van langer dan een jaar geleden. 
 • U het niet eens bent met een inhoudelijke beslissing en u kunt nog bezwaar en beroep aantekenen, maar u heeft dat nog niet gedaan.
 • U een procedure hebt ingesteld om over de gedraging het oordeel van een rechterlijke instantie te vragen. Of er is voor die gedraging al een uitspraak van de rechter beschikbaar.
 • Er een opsporingsonderzoek loopt naar de gedraging waarover u klaagt.
 • Het belang van de klager of het gewicht van de gedraging onvoldoende is.

Termijn

 • Als we de klacht niet in behandeling nemen, krijgt u altijd binnen vier weken bericht.
 • Wij behandelen uw klacht binnen zes weken. Die termijn mogen we met vier weken verlengen.
  Als wij uw klacht hebben gekregen, neemt de klachtbehandelaar van de gemeente contact met u op. U krijgt altijd schriftelijke bericht over de afhandeling van uw klacht.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.