Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Klacht over de gemeente indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Heerlen? Heeft u een klacht over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Laat het ons weten. 

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Deze klachtenregeling gaat niet over meldingen, zoals de straatverlichting die niet goed werkt of een losse stoeptegel.

We nemen de klacht niet in behandeling als:

 • U al eerder een klacht hebt ingediend over hoe de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door de medewerker. En dit is volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht afgehandeld. 
 • Het gaat om een gedraging van langer dan een jaar geleden. 
 • U bent het niet eens met een inhoudelijke beslissing en u kunt nog bezwaar en beroep aantekenen, maar u heeft dat nog niet gedaan.
 • U een procedure hebt ingesteld om over de gedraging het oordeel van een rechterlijke instantie te vragen. Of er is voor die gedraging al een uitspraak van de rechter beschikbaar.
 • Er is een opsporingsonderzoek loopt naar de gedraging waarover u klaagt.
 • Het belang van de klager of het gewicht van de gedraging onvoldoende is.

Het indienen van een klacht is gratis.

Dien uw klacht digitaal in via het online formulier.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft
  • uw handtekening
  • de datum van het voorval waar uw klacht over gaat
  • wat u vindt dat de gemeente moet doen met de klacht

Als u ook uw telefoonnummer vermeldt (dit is niet verplicht), kan de gemeente sneller informatie bij u inwinnen of onduidelijkheden wegnemen.

U mag de klacht ook telefonisch, schriftelijk of via de mail doorgeven. Maar via het digitale formulier heeft de voorkeur. Dan kunnen we de klacht sneller oppakken voor u.

 • Als we de klacht niet in behandeling nemen, krijgt u altijd binnen vier weken na ontvangst van de klachtbrief bericht.
 • Wij behandelen uw klacht binnen zes weken. Die termijn mogen we met vier weken verlengen.
  Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, neemt de klachtbehandelaar van de gemeente telefonisch of schriftelijk contact met u op. U krijgt altijd schriftelijke bericht over de afhandeling van uw klacht.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.