Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Klacht over de gemeente indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Heerlen? Uw klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Dan willen wij dat graag van u weten. U kunt een klacht indienen.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Regel dit meteen online

Voorwaarden

Deze klachtenregeling gaat niet over inhoudelijke zaken, zoals de straatverlichting die niet goed werkt of een scheve stoeptegel.

Als er sprake is van één van de volgende situaties dan hoeft de gemeente de klacht niet in behandeling te nemen:

 • U heeft al eerder een klacht ingediend over hoe de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door de medewerker. Deze is volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht afgehandeld. 
 • Het gaat om een gedraging van langer dan een jaar geleden. 
 • U heeft nog de mogelijkheid van bezwaar of beroep of heeft  dit opengestaan en er is (nog) geen gebruik van die mogelijkheid gemaakt.
 • U heeft een procerdure ingestelt voor de gedraging aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie te onderwerpen of is daaraan onderworpen geweest.
 • er is een opsporingsonderzoek gaande of vervolging is ingesteld naar aanleiding van de gedraging waarover is geklaagd.
 • het belang van de klager of het gewicht van de gedraging is kennelijk onvoldoende.

Regel dit meteen online

Kosten

Het indienen van een klacht is gratis.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

In uw klacht moet ook staan:

 • handtekening;
 • datum van het voorval waar uw klacht over gaat;
 • wat u vindt dat de gemeente moet doen met de klacht.

Als u ook uw telefoonnummer vermeld (dit is niet verplicht), kan de gemeente sneller informatie bij u inwinnen of onduidelijkheden wegnemen.

Regel dit meteen online

Termijn

Van het niet in behandeling kunnen nemen van uw klacht, krijgt u altijd binnen vier weken na ontvangst van de klachtbrief bericht.
Wij behandelen uw klacht binnen zes weken. De termijn kunnen we met vier weken verlengen. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, neemt de klachtbehandelaar van de gemeente telefonisch of schriftelijk contact met u op. De afhandeling van uw klacht krijgt u van ons altijd schriftelijk medegedeeld.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.