Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Klacht over de gemeente indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Heerlen? Heeft u een klacht over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Laat het ons weten. 

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Deze klachtenregeling gaat niet over inhoudelijke zaken, zoals de straatverlichting die niet goed werkt of een scheve stoeptegel.

Als er sprake is van één van de volgende situaties dan hoeft de gemeente de klacht niet in behandeling te nemen:

 • U heeft al eerder een klacht ingediend over hoe de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door de medewerker. Deze is volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht afgehandeld. 
 • Het gaat om een gedraging van langer dan een jaar geleden. 
 • U bent het niet eens met een inhoudelijke beslissing en u kunt nog bezwaar en beroep aantekenen, maar u heeft dat nog niet gedaan.
 • U heeft een procedure ingesteld om over de gedraging het oordeel van een rechterlijke instantie te vragen. Of er is voor die gedraging al een uitspraak van de rechter beschikbaar.
 • Er is een opsporingsonderzoek gaande of vervolging is ingesteld naar aanleiding van de gedraging waarover is geklaagd.
 • Het belang van de klager of het gewicht van de gedraging is kennelijk onvoldoende.

Het indienen van een klacht is gratis.

Dien uw klacht digitaal in via het digitale formulier.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft
 • uw handtekening;
 • de datum van het voorval waar uw klacht over gaat;
 • wat u vindt dat de gemeente moet doen met de klacht.

Als u ook uw telefoonnummer vermeldt (dit is niet verplicht), kan de gemeente sneller informatie bij u inwinnen of onduidelijkheden wegnemen.

Uiteraard mag u de klacht ook telefonisch, schriftelijk of via de mail doorgeven, maar het snelste gaat het via het digitale formulier. 

 • Als we de klacht niet in behandeling kunnen nemen, krijgt u altijd binnen vier weken na ontvangst van de klachtbrief bericht.
 • Wij behandelen uw klacht binnen zes weken. Die termijn kunnen we met vier weken verlengen.
  Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, neemt de klachtbehandelaar van de gemeente telefonisch of schriftelijk contact met u op. U krijgt altijd schriftelijke bericht over de afhandeling van uw klacht.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.