Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Klacht over de gemeente indienen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Deze klachtenregeling gaat niet over meldingen, zoals de straatverlichting die niet goed werkt of een losse stoeptegel.

We nemen de klacht niet in behandeling als:

 • U al eerder een klacht hebt gedaan over hoe de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door de medewerker. En die klacht is volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht afgehandeld. 
 • Het gaat om een gedraging van langer dan een jaar geleden. 
 • U het niet eens bent met een inhoudelijke beslissing en u kunt nog bezwaar en beroep aantekenen, maar u heeft dat nog niet gedaan.
 • U een procedure hebt ingesteld om over de gedraging het oordeel van een rechterlijke instantie te vragen. Of er is voor die gedraging al een uitspraak van de rechter beschikbaar.
 • Er een opsporingsonderzoek loopt naar de gedraging waarover u klaagt.
 • Het belang van de klager of het gewicht van de gedraging onvoldoende is.

Het indienen van een klacht is gratis.

Geef uw klacht door het liefst door met het online formulier.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft
  • uw handtekening
  • de datum van het voorval van de klacht
  • wat u vindt dat de gemeente moet doen met de klacht
 • Als we de klacht niet in behandeling nemen, krijgt u altijd binnen vier weken bericht.
 • Wij behandelen uw klacht binnen zes weken. Die termijn mogen we met vier weken verlengen.
  Als wij uw klacht hebben gekregen, neemt de klachtbehandelaar van de gemeente contact met u op. U krijgt altijd schriftelijke bericht over de afhandeling van uw klacht.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.