Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Klacht over de gemeente indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Heerlen? Uw klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Dan willen wij dat graag van u weten. U kunt een klacht indienen.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. In de meeste gevallen volgt er een uitnodiging voor een gesprek, ook wel hoorzitting genoemd. In dat gesprek mogen zowel u als de persoon tegen wie u de klacht heeft ingediend, de situatie toelichten. Als uw klacht volstrekt duidelijk is, houdt de gemeente geen hoorzitting.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

Deze klachtenregeling gaat niet over inhoudelijke zaken, zoals de straatverlichting die niet goed werkt of een scheve stoeptegel.

Als er sprake is van één van de volgende situaties dan hoeft de gemeente de klacht niet in behandeling te nemen:

 • U heeft al eerder een klacht ingediend over hoe de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door de medewerker. Deze is volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht afgehandeld. 
 • Het gaat om een gedraging van langer dan een jaar geleden. 
 • U heeft nog de mogelijkheid van bezwaar of beroep of heeft  dit opengestaan en er is (nog) geen gebruik van die mogelijkheid gemaakt.
 • U heeft een procerdure ingestelt voor de gedraging aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie te onderwerpen of is daaraan onderworpen geweest.
 • er is een opsporingsonderzoek gaande of vervolging is ingesteld naar aanleiding van de gedraging waarover wordt geklaagd.
 • het belang van de klager of het gewicht van de gedraging is kennelijk onvoldoende.

Regel dit meteen online

Kosten

Het indienen van een klacht is gratis.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

In uw klacht moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres;
 • handtekening;
 • datum van het voorval waar uw klacht over gaat;
 • gegevens van de persoon of bestuurder waarover de klacht gaat;
 • wat u vindt dat de gemeente moet doen met de klacht.

Als u ook uw telefoonnummer vermeld (dit is niet verplicht), kan de gemeente sneller informatie bij u inwinnen of onduidelijkheden wegnemen.

Regel dit meteen online

Termijn

Van het niet in behandeling kunnen nemen van uw klacht, krijgt u altijd binnen vier weken na ontvangst van de klachtbrief bericht.
Wij behandelen uw klacht binnen zes weken. De termijn kan met vier weken verlengd worden. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, neemt de klachtbehandelaar van de gemeente telefonisch of schriftelijk contact met u op. De afhandeling van uw klacht wordt altijd schriftelijk aan u medegedeeld.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het college van burgemeester en wethouders, kunt u naar de Nationale ombudsman gaan.