Loonkostensubsidie aanvragen

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen voor werknemers die een bijstandsuitkering krijgen en een arbeidsbeperking hebben. U vraagt loonkostensubsidie aan bij de gemeente.

De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer.

Aanpak

Vraagt u de subsidie aan voor een jongere? Doe dit binnen 6 maanden nadat de jongere geen onderwijs meer volgt. Dit kan voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO zijn.

Zo vraagt u loonkostensubsidie aan:

  • Neem contact op met de gemeente

Omschrijving

De loonkostensubsidie is speciaal voor personen met een verlaagde loonwaarde door een arbeidsbeperking, maar wél met arbeidsmogelijkheden. Deze personen kunnen door de arbeidsbeperking niet 100% van het wettelijk minimum loon verdienen.

U krijgt loonkostensubsidie over het verschil tussen de loonwaarde van een persoon en het wettelijk minimumloon.
De gemeente stelt de loonwaarde vast op de werkplek.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De persoon moet behoren tot de doelgroep.
  • De persoon kan niet  met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon verdienen.
  • De persoon heeft arbeidsmogelijkheden.
  • De loonkostensubsidie krijg je als een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal 6 maanden en voor tenminste 12 uur per week.
  • De persoon woont in deze gemeente.
  • U heeft niet binnen 12 maanden dezelfde aanvraag ingediend voor dezelfde persoon.