Milieumelding doen

Voor sommige schadelijke activiteiten van uw bedrijf hoeft u geen omgevingsvergunning voor het milieu aan te vragen. Een milieumelding is dan voldoende. Dit doet u via de Activiteitenbesluit Internetmodule.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Aanpak

Zo doet u een melding:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Het Omgevingsloket geeft aan welke gegevens u moet doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport

Geeft de vergunningcheck aan dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kan dit ook via het Omgevingsloket.

Kosten

Een milieumelding is gratis.

Omschrijving

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten voor sommige activiteiten een melding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Bedrijven die het milieu op grote schaal belasten, hebben altijd een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doen van een melding vindt u via het Omgevingsloket.

Termijn

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Bezwaar en beroep

Op een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk.