Op straat of aan de deur verkopen

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen vaste plek nodig, dus ook geen standplaatsvergunning. U heeft wel toestemming nodig als u bijvoorbeeld ijs, bloemen of broodjes wilt verkopen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw koopwaar de straat op gaat.

Wilt u kleine artikelen op straat of aan de deur verkopen? Vraag dan om toestemming bij de gemeente.

Kosten

De toestemming voor het verkopen op straat of aan de deur is gratis. 

Omschrijving

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur, bijvoorbeeld ijs, bloemen of broodjes, heeft u geen vaste plek nodig. U heeft hiervoor ook geen ventvergunning nodig. Er zijn wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden

Venten mag niet:

  • als de openbare orde (hinder/overlast), openbare veiligheid en de volksgezondheid in gevaar komt
  • op maandag tot en met zaterdag vóór 8.00 uur en ná 20.00 uur en op zondag de hele dag
  • Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.
  • Het verbod geldt niet voor het op zondag en feestdagen te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Of zoekt u?

Stadsstandplaats