In gebieden waar betaald parkeren geldt, is soms een blauwe zone ingesteld. In deze zone gebruikt u een parkeerschijf. U herkent de zone aan de blauwe lijnen en de extra verkeersborden. U vindt blauwe zones in de wijken Schaesbergerveld, Welten, Aarveld en Bekkerveld. 

In een blauwe zone mag u alleen kort parkeren. Wilt u toch langer parkeren? Vraag dan een ontheffing aan.

Online regelen

Weten of u in vergunningengebied woont? 

Bekijk de kaart van de blauwe zones

Aanpak

Vul het online formulier in als u:

 • een nieuwe (of tweede) parkeerontheffing aan wilt vragen
 • het kenteken op een parkeerontheffing wilt veranderen
 • u de parkeerontheffing kwijt bent

Kosten

Iedere aanvraag of verandering van een ontheffing kost € 31,75 (2024)

Omschrijving

U kunt alleen een parkeerontheffing aanvragen voor het adres waar u staat ingeschreven. Verhuist u naar een adres dat in de blauwe zone ligt, dan krijgt u de ontheffing pas als u op het adres staat ingeschreven.
Op een parkeerontheffing kunnen maximaal 2 kentekens komen te staan. De ontheffing is onbeperkt geldig. Geef een wijziging van kenteken altijd door aan de gemeente. Dit kan via het online formulier. 
Let op: elk geparkeerd voertuig heeft een eigen ontheffing nodig!

Voorwaarden

U krijgt alleen een parkeerontheffing als:

 • uw adres ligt binnen een blauwe zone in de wijken Schaesbergerveld, Aarveld, Bekkerveld of Welten
 • u of het bedrijf staat ingeschreven op het adres waar u de parkeerontheffing voor aanvraagt

Bewijsstukken voor bewoners:

 • Leaseauto: Leasecontract en kentekenbewijs
 • Bedrijfsauto: Werkgeversverklaring en kentekenbewijs
 • Privé auto in gebruik voor bedrijf: Werkgeversverklaring en kentekenbewijs
 • Voertuig staat op naam van partner of ouder woonachtig op hetzelfde adres: Kentekenbewijs
 • Het voertuig heeft een buitenlands kenteken: kentekenbewijs
 • De auto komt binnenkort op naam: Leasecontract of koopcontract
 • Geen van bovenstaande: U kunt geen vergunning aanvragen.

Bewijsstukken voor bedrijven: 

 • Auto op naam van het bedrijf:  Kentekenbewijs en een uittreksel kvk 
 • Leaseauto: Leasecontract en een uittreksel kvk 
 • Eigen auto van werknemer: Kentekenbewijs en een werkgeversverklaring 
 • Het voertuig heeft een buitenlands kenteken: Kentekenbewijs

Bij misbruik of fraude mag de gemeente Heerlen de parkeervergunning intrekken.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.