Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde maandelijkse cyclus. Eerst zijn drie commissievergaderingen en de laatste woensdag van de maand de openbare raadsvergadering. Raadsbijeenkomsten zijn in de regel openbaar. U kunt de vergadering bijwonen, live van thuis bekijken of achteraf beluisteren. Ook heeft u de mogelijkheid om tijdens een vergadering in te spreken.

Agenda, stukken of vergadering bekijken?

Voor vergaderdata, agenda's, vergaderstukken, notulen van de commissies - en gemeenteraadsvergaderingen of de livestream of opname van de vergaderingen, bekijk de website bestuurlijke informatie. 

 Naar bestuurlijke informatie

Uw mening geven (inspreken)

U kunt op verschillende manieren uw standpunt delen met de raad: 

  • Via het sprekerskwartier over een voorstel dat op de agenda van een raadscommissie staat.  U moet zich hiervoor wel van te voren aanmelden bij de griffie. Dat kan nog tot vlak voor de start van de commissievergadering. U heeft ongeveer vijf minuten spreektijd.
  • Via het sprekersplein kunt u commissieleden informeren over een actueel en urgent maatschappelijk onderwerp of vraagstuk dat niet op de agenda van de vergadering staat. Let op: meld u uiterlijk 24 uur vóór de start van de vergadering aan bij de griffie. U heeft ook hier ongeveer vijf minuten spreektijd.
  • Door het indienen van een burgerinitiatief, dat u vervolgens tijdens een raadsvergadering kunt toelichten. De regels hiervoor staan in de verordening burgerinitiatief. 

Meld u aan bij de griffie

Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Heerlen

  • Teun Zwemmer (griffier): 045-5604411 
  • Camiel Bartholomé (commissies MW en ROLO): 045-5605035
  • Alexandra van der Weijden (commissie EBF en burgerbetrokkenheid): 045-5605068