De Rekenkamer Heerlen ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. De kamer onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid doelmatig en doeltreffend uitvoert.

Door het uitvoeren van onderzoek draagt de rekenkamer bij aan het beter functioneren van de gemeente. Anders gezegd: de rekenkamer Heerlen maakt zichtbaar hoe publiek geld wordt besteed en of de voorgenomen doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden bereikt.

De Rekenkamer Heerlen bestaat uit een extern lid, tevens voorzitter.

Organisatie en werkwijze

De Rekenkamer Heerlen functioneert in afstemming met (een werkgroep van) de gemeenteraad, maar wel onafhankelijk van de gemeenteraad. De werkwijze, bevoegdheden, organisatie en gedragsregels zijn vastgelegd in de Verordening rekenkamer Heerlen op de website overheid.nl.

Heeft u vragen over de rekenkamer? 

Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer, Alexandra van der Weijden, raadsadviseur, tel: 0658086515, email: a.van.der.weijden@heerlen.nl.
Of met de voorzitter van de rekenkamer: Margriet van Tulder, tel. 06-55782128, email: m.van.tulder@heerlen.nl.

U kunt om een onderzoek vragen

Ook inwoners van Heerlen kunnen de rekenkamer vragen om onderzoek te doen naar onderwerpen die over het beleid van de gemeente gaan. Hebt u zo’n vraag? Dan kunt u dit per mail doorgeven. De rekenkamer bekijkt dan of uw vraag geschikt is voor onderzoek. U krijgt altijd een reactie op uw vraag.

Onderzoeken en publicaties