Reuringregeling Hoensbroek Centrum

Met ingang van 1 juli kunnen ook bewoners en ondernemers van Hoensbroek Centrum gebruik maken van de zogenaamde reuringregeling. Dit is een initiatief om te komen tot meer levendigheid en ontmoeting in Hoensbroek Centrum. Mensen met verrassende en creatieve ideeën kunnen dan bij de uitvoering van hun activiteit hulp krijgen van de gemeente en eventueel een financiële bijdrage. 

Tijdens een bijeenkomst op donderdag 16 mei over de toekomst van Hoensbroek Centrum kondigde wethouder Marco Peters van Herstructurering enkele acties aan die op korte termijn zouden starten. De reuringregeling was er daar één van.

Wethouder Marco Peters: “Het centrum van Hoensbroek zal een grote verandering doormaken. De betrokkenheid en energie van bewoners en ondernemers is daarbij van grote waarde. Hoensbroek Centrum wordt voor velen de huiskamer van Hoensbroek, een centrum waar we allemaal trots op zijn’.

De reuringregeling is van kracht in Heerlen Centrum. Daar heeft de gemeente al eerder ondernemers, individuen, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen opgeroepen om mee te doen en zo de stad (nog meer) tot leven te brengen. Wethouder Jordy Clemens van Centrumontwikkeling: “Of het nu gaat om kunst, cultuur, evenementen of andere initiatieven, iedereen wordt aangemoedigd om haar/zijn plannen in te dienen. Alle ideeën en initiatieven zijn welkom. Zo zorgen we er samen voor Heerlen nog leuker wordt en er het hele jaar door reuring in de stad is.”

Ideeën voor evenementen en activiteiten kunnen aangedragen worden door een e-mail te sturen naar reuring@heerlen.nl.