Rioolklacht melden

Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

Dit kan 24/7.

Aanpak

Voordat u een klacht bij de gemeente meldt, heeft u eerst vastgesteld (of laten vaststellen) dat de oorzaak van de klacht buiten uw erf ligt.

Zo meldt u bij de gemeente een klacht over het riool:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • wat voor soort klacht het is (verstopping, stank of verzakking)
  • hoe lang u de klacht al heeft
  • of uw buren dezelfde klacht hebben
  • eventuele foto’s en bouwtekeningen
  • een eventueel onderzoek of verklaring van een bedrijf dat uw klacht heeft onderzocht 

Is de gemeente verantwoordelijk voor de gemelde klacht? Dan zorgen zij dat het rioolontstoppingsbedrijf zo snel mogelijk contact met u opneemt.

Kosten

Tarieven voor de ontstopping zijn inclusief BTW:

 • € 50,- op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur
 • € 75,- op werkdagen tussen 16.30 uur en 8.00 uur ( 150%)
 • € 75,- op zaterdag de hele dag (150% )
 • € 100,- op zon- en feestdagen de hele dag ( 200% )

Vóór start van de werkzaamheden tekent u een document. U gaat dan akkoord gaat met de voorwaarden. Het ingehuurde bedrijf stuurt u de rekening. De kortingsregeling geldt niet voor appartementen en voor inpandige verstoppingen, zoals keukens, badkamers, toiletten enzovoort. Schakelt u zelf een bedrijf in, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Omschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel met de gemalen, pompen en bergbezinkbassins. De eigenaar van een woning of bouwwerk, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg door een rioollekkage mag u aan de gemeente doorgeven.

De gemeente heeft voor het ontstoppen van huisrioleringen een contract afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf. U kunt tegen een goedkoper tarief gebruik kunt maken van dat bedrijf als uw rioolaansluiting verstopt is. Dit kan niet als u zelf de veroorzaker van de verstopping bent. Het bedrijf doet alleen de ontstoppingswerkzaamheden.