Subsidie voor nieuw ondernemerschap

Wilt u een winkel, een horecabedrijf of een dienstverlenend bedrijf in de centrumgebieden van Heerlen-centrum, Hoensbroek-centrum, Heerlerheide-centrum of Heerlerbaan-De Bautsch beginnen? Dan krijgt u misschien subsidie.

Omschrijving

De subsidieregeling "Ruimte voor Ondernemerschap"  geldt voor verschillende soorten ondernemingen, namelijk:

  • detailhandel
  • horeca
  • dienstverlening 

Per onderneming of ondernemer geeft de gemeente een subsidiebedrag van € 6.000,-. Met de regeling willen wij deze gebieden versterken en het ondernemerschap in Heerlen stimuleren.

De helft van het bedrag krijgt u bij opening van de zaak. Het andere deel na een bepaalde periode.

Voorwaarden

U moet onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen:

  • De regeling geldt alleen voor de invulling van een leegstaand pand.
  • Uw bedrijfspand ligt binnen begrensde gebieden in de centrumgebieden Heerlen-Centrum, Hoensbroek-centrum, Heerlerheide-centrum of Heerlerbaan-De Bautsch.
  • Uw bedrijf ligt op de begane grond van een pand.
  • Bij de aanvraag moet u een onderbouwd bedrijfsplan indienen.

Checklist Ondernemersplan

Managementsamenvatting

•      Samenvatting ondernemingsplan
•      Missie en visie van de onderneming
•      Doelstellingen

Hoofdstuk 1: De ondernemer

1.1   Personalia

Naam Roepnaam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Adres, Postcode, Woonplaats 
Telefoonnummer, Mobiel telefoonnummer, Faxnummer
E-mail adres 
Nationaliteit 
Aanwezigheid partner 
Naam partner 
Geboortedatum partner 
Burgelijke staat 
Aanwezigheid kinderen 
Inkomenssituatie
Schulden
Opleidingen, Diploma's, certificaten en bewijzen 
(Werk)ervaring

1.2   Motivatie en doelstellingen

1.3   Sterktes en zwaktes

Benodigdheden & verbeterpunten

Hoofdstuk 2: De (te starten) onderneming

2.1   Gegevens

Bedrijfsnaam (ook geregistreerd als merknaam?)
Kamer van Koophandel nummer 
Ondernemingsvorm
BTW nummer 
Vergunningen 
Verzekeringen 
Huisvesting
Personeel (en de arbeidsvoorwaarden?) 
Algemene voorwaarden
Tarief en frequentie van betaling van BTW
Accountant en/of boekhouder
Mogelijke extra zekerheden voor de onderneming

Hoofdstuk 3: Marketingplan

3.1   Dienst en/of Product

Product 
Prijs 
Plaats 
Promotie 
Personeel

3.2   Markt

Klanten analyse 
De markt
De branche
Ontwikkelingen in het verleden 
Prognoses in de toekomst

3.3   Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse
Doelgroepanalyse
Concurrentieanalyse

3.4   Bedrijfsformule

SWOT analyse voor de onderneming op basis van de andere marketinganalyse hoofdstukken 
Onderbouwing en uitleg op de SWOT analyse
Prognoses voor de toekomst

Hoofdstuk 4: Financieringsplan

4.1   Investeringsplan
4.2   Financieringsplan
4.3   Balans
4.4   Exploitatiebegroting (2 jaar)
4.5   Privé uitgaven
4.6   Verkoopprognose
4.7   Liquiditeitsprognose (2 jaar)

Hulpmiddelen

ROZ ondernemingsplan
IMK ondernemingsplan
Eigen Werk ondernemingsplan

www.starterscentum.nl - links en downloads