Toegang afgesloten gebieden

Delen van Heerlen zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door paaltjes. Soms kunt u toch toegang te krijgen tot deze gebieden.

Kosten

Tarieven 2024

  • Een waarborgsom voor een tijdelijke sleutel of pasje voor de toegangspaaltjes kost € 65,-. Dit bedrag krijgt u terug als u de sleutel of het pasje weer inlevert.
  • Een ontheffing als u die voor toegang tot het gebied nodig heeft kost € 18,50 
  • Een nieuwe sleutel of pasje als de tijdelijke verloren of beschadigd is kost € 65,-.

Omschrijving

Voorbeelden van afgesloten gebieden zijn park Heerlerheide, Hoensbroek en een aantal buitengebieden.
Heerlen-centrum is aangesloten op het nieuwe toegangssysteem, dat werkt met camera's.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Verlengen van deze termijn mag eenmaal.

De gemeente beslist op basis van de beleidsregel Passeren van bussluizen en de beleidsregel Rijden in het voetgangersgebied

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.