Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uittreksel uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI)

Met een uittreksel uit de RNI laat u zien dat u staat ingeschreven in de Registratie Niet Ingezetenen. Op het uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres.
Ook andere gegevens zijn mogelijk. Kloppen uw gegevens niet of wilt u gegevens aanvullen, maak dan een afspraak! Het wijzigen van uw gegevens kan niet digitaal! Kijk bij 'meer informatie' voor anderstalige formulieren. 

Wilt u een afspraak maken voor een groep die groter is dan 10 personen? Neem dan telefonisch contact met ons op. 

Geef duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever erom vraagt. Er komen dan aangepaste gegevens op het uittreksel te staan.

  • U staat in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI)
  • De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt staat in de RNI

Tarief 2022:

  • € 18,55: het uittreksel
  • gratis: een beperkt overzicht met correcties
  • uw geldige identiteitsbewijs: een paspoort of ID bewijs waarop uw nationaliteit staat. Een verblijfsvergunning of E-document kunt u hiervoor niet gebruiken.
  • vraagt u het uittreksel schriftelijk aan dan svp het pdf downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar het adres wat op het pdf staat.

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Neem of stuur dan ook mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een schriftelijke machtiging met handtekening of een scan van die machtiging met handtekening
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet

Kinderen t/m 15 jaar moeten altijd een geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden) en geldige legitimatie meenemen als gegevens gecorrigeerd moeten worden. Ze moeten zelf aanwezig zijn.

Vraagt u het uittreksel schriftelijk aan via ons PDF formulier? U krijgt het per post toegestuurd.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.