Uittreksel uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Met een uittreksel uit de RNI laat u zien dat u staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen. Op het uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres.
Ook andere gegevens zijn mogelijk. Kloppen uw gegevens niet of wilt u gegevens aanvullen? Kijk bij "Aanpassen gegevens Registratie-Niet Ingezetenen" hoe u dit doet. 

Aanpak

Heeft u een afspraak aan de balie? Neem mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs: een paspoort of ID bewijs waarop uw nationaliteit staat. Een verblijfsvergunning of E-document kunt u hiervoor niet gebruiken.

Vraagt u een afschrift voor iemand anders aan? Neem dan ook mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een schriftelijke machtiging met handtekening of een scan van die machtiging met handtekening.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u aanvraagt.

  Kinderen t/m 15 jaar
 • Neem altijd een geboorteakte mee (niet ouder dan 6 maanden) en een geldige legitimatie als de gegevens gecorrigeerd moeten worden.
 • Kinderen moeten zelf meekomen naar de afspraak.

Kosten

Tarief 2024

 • Een uittreksel kost € 19,60
 • Een beperkt overzicht met correcties is gratis

Omschrijving

Geef duidelijk aan waar u het uittreksel voor nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever het vraagt. Op het uittreksel staan dan de juiste gegevens.

Voorwaarden

 • U staat in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI).
 • De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt staat in de RNI.

Termijn

Vraagt u het uittreksel schriftelijk aan via ons PDF formulier? Wij sturen u het uittreksel per post toe.