Verhuizen naar en binnen Heerlen

Als u verhuist naar Heerlen vanuit een andere Nederlandse gemeente, kunt u dat makkelijk online regelen. Als u vanuit het buitenland naar Heerlen verhuist, moet u persoonlijk langskomen om uw nieuwe adres door te geven. Geef uw nieuwe adres binnen 4 weken voor uw verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing door bij de gemeente. 

Door de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, verzoeken we u om vanuit thuis zoveel mogelijk digitaal te regelen met ons. Geef uw verhuizing digitaal aan ons door. Heeft u vragen, stuur ons dan een mail of stel uw vraag via de live chat.
Komt u alleen voor spoedgevallen naar het gemeentehuis. Heeft u een afspraak en heeft u klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan vragen wij u om uw afspraak te annuleren en op een later moment een nieuwe afspraak te maken. 

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. Het doorgeven van een verhuizing is gratis. 

Op MijnOverheid ziet u wat de ingangsdatum van uw verhuizing is.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

U heeft het volgende nodig: 

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • het BSN nummer van de hoofdbewoner.

Mogelijk vragen wij u naar:

 • een schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (vul formulier in onder kopje meer informatie).
 • en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner, als u bij iemand gaat inwonen. Let op: alleen een toestemmingsverklaring is niet voldoende voor adreswijziging;
 • een huur- of koopcontract.

U kunt een verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

Zo geeft u een verhuizing door:

 • Log in met DigiD bij de gemeente waarin u gaat wonen.
 • U vult de gegevens in.

Regel dit meteen online

Termijn

Twee weken na de verhuisdatum krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw verhuizing thuisgestuurd.

De datum waarop de gemeente uw verhuizing inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP), is die dag waarop u de verhuizing aan ons doorgeeft. Dit is ook zo als u al eerder ergens anders bent gaan wonen en u vergeten bent dit aan de gemeente te melden. 

Regel dit meteen online