Verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland en gaat u het komende half jaar tenminste vier maanden in ons land wonen? Dan moet u zich bij de gemeente waar u woont inschrijven. Als u vanuit het buitenland naar Heerlen verhuist, moet u persoonlijk langskomen om uw nieuwe adres door te geven.

Let op

Nederland wil vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen. Daarom gelden voor hen andere regels. Lees de regels voor deze vluchtelingen op RvIG.nl.

Maak altijd eerst een afspraak voordat u naar de gemeente komt.

Aanpak

Zo schrijft u zich voor het eerst in Nederland in:

 • Kom persoonlijk naar de gemeente.
 • Neem mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat)
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
  • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht
  • eventueel de volgende akten:
   • een huwelijks- of echtscheidingsakte
   • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
   • de geboorteakten van uw kinderen
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

Omschrijving

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). U schrijft zich in bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit noemen we een ‘eerste inschrijving’. Zo krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit BSN heeft u bijvoorbeeld nodig als u in Nederland wilt werken. Of als u een bankrekening in Nederland wilt openen.

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Voorwaarden

Eerder ingeschreven in de BRP (hervestiging)

U kunt inschrijven als:

 •  u in het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland verblijft
 •  we uw identiteit kunnen vaststellen 
 •  elke persoon van 18 jaar en ouder dient een bewijs van de burgerlijke staat te overleggen, afgegeven door de autoriteit (gemeente van   inschrijving) van dat land van waaruit u vertrekt naar Nederland

Niet eerder ingeschreven in de BRP (eerste inschrijving)

U kunt inschrijven als:

 • alle personen die meeverhuizen persoonlijk meekomen naar de afspraak (dit is verplicht)
 • u de Nederlandse nationaliteit heeft, of als u vreemdeling bent en een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • er een redelijke verwachting is dat u gedurende een half jaar ten minste 4 maanden in Nederland blijft
 • we uw identiteit kunnen vaststellen

U neemt mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, verblijfsvergunning)
 • een huur- of koopcontract van uw woning
 • bij inwoning: een schriftelijke toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs

De volgende originele documenten kunt u, als u ze nog heeft, later laten zien:

 • een internationale geboorteakte
 • als dit van toepassing is: een huwelijksakte
 • als dit van toepassing is: een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgenoot of echtgenote
 • als dit van toepassing is: (een) geboorteakte(n) van uw kind(eren)
 • als dit van toepassing is: (een) adoptie- of erkenningsakte(n) van uw kind(eren)

De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Dus u moet gelegaliseerde documenten laten zien. Van akten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, vragen wij een officiële vertaling.

Mensen die zich in Heerlen vestigen vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius of Aruba, moeten een uitschrijvingsbewijs laten zien.

Termijn

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

Twee weken na de verhuisdatum, krijgt u een schriftelijke bevestiging van de verhuizing thuisgestuurd.