Vragen over jeugd en gezin

Misschien heeft u als ouder/opvoeder vragen over gezond en veilig opgroeien en opvoeden van uw kinderen. Of je bent jonger dan 18 jaar en je hebt vragen over ziekte, voeding of problemen thuis. Weet dan dat je met deze vragen terecht kunt bij het Team Toegang. 

Mail ons

Bel: 045-5604004 keuze 1

Crisis buiten kantooruren: 

Bel het crisisnummer voor Jeugd Zuid-Limburg: 043-6045777 (24/7)

Aanpak

Zo doet u een hulpvraag bij de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die u kunnen ondersteunen.
 • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis, buurman of iemand van de cliëntondersteuning.
 • De gemeente bespreekt de volgende zaken met u:
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
 • Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan doet u een aanvraag bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

Kosten

In Heerlen betaalt u geen ouderbijdrage. Het niet heffen van ouderbijdrage kan invloed hebben op de kinderbijslag. 

Omschrijving

Misschien heeft u als ouder/opvoeder of als kind jonger dan 18 jaar, vragen over bijvoorbeeld: ziekte, voeding of problemen thuis. Het kan zijn dat: 

 • uw kind spijbelt
 • er veel ruzie is
 • er verslavingsproblemen zijn
 • uw kind depressief is of
 • er andere psychische problemen zijn

Bij het Team Toegang krijgt u uitleg, advies of hulp. Een medewerker onderzoekt samen met u wat uw hulpvraag is. Daarna bekijkt hij/zij met u wat u of uw omgeving zelf kunt doen. Vaak willen familieleden, vrienden en buren helpen. Misschien zijn er voorzieningen in uw buurt waar u gebruik van kunt maken, zoals bijvoorbeeld een opvoedcursus. Vaak zijn er vrijwilligersorganisaties in uw omgeving die u kunnen helpen. 

Samen met de medewerker kijkt u waar misschien professionele nodig is. U maakt samen een plan. In dit plan legt u de afspraken vast. Dit plan heet 1Gezin1Plan. Als er vakkennis nodig is om het 1Gezin1Plan op te stellen, dan vragen we professionele hulp. Vaak willen familieleden, vrienden en buren helpen. Misschien zijn er voorzieningen in uw buurt waar u gebruik van kunt maken. 
U kunt ook een persoonlijk plan inleveren. Geef zelf aan welke hulp u nodig denkt te hebben. Dit plan kunt u indienen bij het sociale buurtteam.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u een individuele of maatwerkvoorziening nodig heeft? Bijvoorbeeld jeugd-ggz of verslavingszorg. In de sociale buurtteams zijn gemeentemedewerkers op de hoogte van het plan. Zij zorgen ervoor dat u juiste voorzieningen krijgt.