Waarmerken kopie of afschrift

Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. U kunt een document laten waarmerken bij de gemeente.

Aanpak

Zo laat u een belangrijk document waarmerken door de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U neemt het document mee dat u wilt laten waarmerken. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen.

Kosten

Tarief 2024

€ 2,- per gewaarmerkte kopie

Graag met pin betalen.

Omschrijving

U kunt de gemeente vragen een kopie van een document te waarmerken. Dat betekent dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel. 

De gemeente waarmerkt geen diploma's.

Het is belangrijk om bij het waarmerken van diploma's fraude te voorkomen.
Neem contact op met de onderwijsinstelling om te laten controleren of het door hen afgegeven diploma of getuigschrift gaat. Het DUO heeft voor particulieren en bedrijven een diplomaregister. Kijk op de website van DUO.  

Meer informatie