Vervanging van riolering, betere afwatering, mooiere straten en groen, aanleggen wandelpaden, aanpakken knelpunten, enzovoorts. Allemaal redenen om een straat of gebied aan te pakken. Deze plannen delen we graag met u.

Herinrichtingsplannen

Zodra we plannen maken voor de herinrichting van straten, publiceren we de informatie in de 'Heerlen bouwapp'. U kunt de Heerlen bouwapp downloaden in de: 

Wegwerkzaamheden en omleidingen

De planning van wegwerkzaamheden, wegafsluitingen en omleidingen staan vermeld in de plattegrond via de speciale website Melvin.

Wegwerkzaamheden kunnen wat ongemak opleveren. We doen ons best om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.