Zonnepanelenproject Parkstad

Zonnepanelen zijn een makkelijke oplossing voor mensen die duurzame energie willen opwekken voor hun woning. Meer dan 1500 Heerlense huishoudens hebben de mogelijkheid gehad van 2017 t/m 2022 om met een lening van de gemeente zonnepanelen te laten plaatsen. Meedoen is niet meer mogelijk.

Geen gevolgen voor huidige deelnemers

Huidige deelnemers van het zonnepanelenproject zullen niets merken van de deelnamestop van eind 2022. De gemaakte afspraken over service en onderhoud blijven gewoon geldig voor de rest van de contractduur van alle deelnemers aan het project.

Volta Limburg blijft onze serviceprovider en zal zorgdragen voor de inning van de aflossing van de lening. Voor vragen rondom de aflossing kunt u mailen naar facturering_incasso@voltalimburg.nl of telefonisch via 088-027888.

Volta Solar is verantwoordelijk voor de service en het onderhoud. Storingen meldt u via e-mail service@voltasolar.nl of tel. 088-0237480. In uw contract is afgesproken dat uw panelen om de vijf jaar schoongemaakt zullen worden. Dit moet u zelf aanvragen via service@voltasolar.nl . .

Voor algemene vragen of klachten over de dienstverlening van Volta kunt u terecht bij zonnepanelenproject@parkstad-limburg.nl

Ik ga mijn huis verkopen, wat nu?

Bij de verkoop van uw woning zijn er twee opties:

  • De lening wordt in één keer afgelost, waardoor de inwoner zelf over de zonnepaneleninstallatie beschikt en hij/zij deze eventueel kan meenemen naar de nieuwe woning. Later op deze pagina leest u hoe u tussentijds kunt aflossen;
  • Het contract (en/of de lening) in het kader van het project wordt één-op-één overgenomen door de nieuwe eigenaar van de woning. Voor het omzetten van het contract naar een nieuwe eigenaar dient U dit formulier in te vullen. Wanneer u het formulier heeft ingevuld zal aan de hand van deze gegevens een mutatiecontract worden opgestuurd naar de financiële afdeling van Volta Limburg.

Tussentijds aflossen

Op basis van artikel 9 van de overeenkomst is het mogelijk om boetevrij een tussentijdse aflossing te doen. De aflossing moet minimaal € 1.000,- bedragen. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u dit bedrag storten op: NL93 RABO 0125 5370 42 ten name van Volta Limburg, onder vermelding van uw naam, adres, postcode en plaats. Vervolgens wordt uw aflossingsbedrag in mindering gebracht op uw lening en het maandelijkse aflossingsbedrag automatisch aangepast.

Zelf zonnepanelen plaatsen? 

Hoewel het gemeentelijke zonnepanelenproject gestopt is zijn er nog steeds aantrekkelijke manieren om zonnepanelen aan te schaffen via een commerciële aanbieder. Voor een gunstige financiering kunt u momenteel gebruik maken van het nationaal warmtefonds. U kunt verschillende offertes opvragen en zelf een installatiebedrijf of initiatief kiezen dat het beste bij u past. De meeste aanbieders geven ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het warmtefonds.

Monumenten en beschermd stadsgezichten

Het plaatsen van zonnepanelen is over het algemeen vergunningsvrij. Op monumenten en in beschermd stads- en dorpsgezichten zijn hier wel regels voor. In deze gevallen moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd die wordt voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Uw verzoek kan geweigerd worden indien de commissie van mening is dat het niet wenselijk is op uw woning.