Archeologische vondst melden

Ik heb iets gevonden in de tuin en vraag me af wat het is, hoe oud het is en waarvoor het gebruikt werd.  Ik denk dat mijn vondst misschien interessant is voor de geschiedenis van de stad.
Of.... ik zoek vaker met een metaaldetector naar historische objecten en heb al een mooie verzameling. Ik wil graag meer over mijn verzameling weten.

Aanpak

Zo meldt u een archeologische vondst:

 • Neem contact op met het Erfgoedloket: erfgoedloket@heerlen.nl of
 • Kom langs bij De Vondst, het centrum voor archeologie in Limburg aan het Raadhuisplein 20 in Heerlen.
  Meestal is er wel een archeoloog aanwezig die u kan vertellen hoe oud uw vondst is en waarvoor het diende. Als u in ieder geval met een archeoloog wil praten maak dan een afspraak via het mailadres.

Omschrijving

De voorwerpen en zaken die u in de bodem vindt vetellen vaak een eigen verhaal. Soms leveren ook losse vonden een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de stad. Misschien:

 • zijn het scherven uit de prehistorie die laten zien dat op die plek al duizenden jaren geleden mensen hebben gewoond, of
 • gaat het om een zeldzame munt die iets zegt over handel en rijkdom in vroeger eeuwen.

Wij van De Vondst willen deze vondsten graag vastleggen. Als het bijzondere voorwerpen zijn vragen wij u ze ons tijdelijk in bruikleen te geven. Wij fotograferen, tekenen en beschrijven ze.  Daarna krijgt u als vinder het voorwerp weer terug.
Op die manier voegt ook ú weer een puzzelstukje aan de geschiedenis van de stad toe.

Voorwaarden

Spelregels voor het zoeken met een metaaldetector

Voor het zoeken met een detector in de gemeente Heerlen gelden de landelijke wettelijke regels. Heerlen heeft geen eigen regeling hiervoor. Vooral van belang zijn de volgende spelregels:

 • Zoeken mag alleen met toestemming van de eigenaar van de grond.
 • Zoeken mag alleen de in de bovenste 30 centimeter of in losse grond (bijvoorbeeld storthopen, afgevoerde grond uit bouwputten).
 • Het is niet toegestaan vondsten uit hun oorspronkelijke archeologische lagen of sporen te verwijderen.
 • Zoeken mag niet op archeologische monumenten
 • Zoeken mag niet op terreinen waar archeologisch onderzoek plaats vindt.
 • Als er duidelijk archeologische sporen of muren zichtbaar zijn móet u contact opnemen met het Erfgoedloket.
 • Vondsten die historisch of archeologisch interessant zijn meldt u bij het Erfgoedloket.
  Bijzondere vondsten moet u tijdelijk afstaan voor documentatie. Daarna krijgt de vinder ze terug.