Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

Tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig. Zij moeten naar school om zich voor te bereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

De consulent bezoekt de voortijdig schoolverlater en bespreekt of de jongere weer naar school kán gaan. Extra hulpverlening is mogelijk als dat nodig is.

Aanpak

Zo vraagt u begeleiding voor een schoolverlater aan:

 • U neemt contact op met de gemeente of het RMC.
 • U geeft onder andere door:
  • waarom u begeleiding nodig heeft
  • welke begeleiding u nodig heeft

Omschrijving

Als u als jongere voortijdig school verlaat, is het misschien moeilijk een baan te vinden. U kunt een persoonlijk begeleider van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.

De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, sociale diensten, UWV en andere instanties.

 • Vanaf 12 jaar moet je naar school.
 • De persoon die voor je zorgt is verantwoordelijk dat je naar school gaat.
 • De persoon die voor je zorgt is ook verantwoordelijk dat je staat ingeschreven bij een school .
 • Tot 23 jaar monitoren wij jongeren zonder startkwalificatie.
 • Bureau Voortijdig Schoolverlaten volgt en helpt jongeren naar een geschikte opleiding of dagbesteding.