Boom beplakken of betimmeren

Bomen in bezit van de gemeente zijn beschermd. Het is verboden gemeentelijke bomen en struiken te beschadigen of te beplakken. U mag bijvoorbeeld geen spandoek in of aan een boom vastmaken.

Wilt u een boom beplakken of betimmeren? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan voor het beplakken of betimmeren van een boom:

 • Ga naar het Omgevingsloket. 
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen. 
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD 
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 
 • U geeft in ieder geval door:
  • om welke boom het gaat
  • wat er op of aan de boom komt
  • uw reden
  • wanneer u de boom wilt beplakken of betimmeren

Omschrijving

Het is verboden gemeentelijke bomen en struiken te beschadigen of te beplakken. U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een spandoek aan een boom wilt vastmaken. Of als u er iets anders in of aan wilt hangen.

De gemeente geeft nooit toestemming voor het aanplakken of betimmeren van bomen. U mag ook niet zomaar gaan snoeien als de gemeente u daar niet opdracht toe gegeven heeft.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak over het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.