Burgerinitiatief indienen

Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

Of zoekt u?

Burgerberaad

Aanpak

Zo dient u uw burgerinitiatief in:

 • Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.
 • Geef in het voorstel aan:
  • welk doel u wilt bereiken
  • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
  • wat het plan ongeveer gaat kosten

Als de raad het voorstel behandelt, mogen de indieners het voorstel komen toelichten. Als de raad een besluit heeft genomen, delen we dit mee aan de indieners en publiceren we het voorstel.

Omschrijving

U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. Dat doet u met een burgerinitiatief. Het moet een onderwerp zijn waar de gemeente een besluit over mag nemen.

U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk het onderwerp belangrijk vinden. Hiervoor heeft u handtekeningen nodig van andere inwoners.

Voorbeelden zijn:

 • de bouw van een jeugdhonk
 • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
 • het opzetten van een nieuw museum
 • een pand de monumentenstatus geven

Voorwaarden

De voorwaarden voor een burgerinitiatief zijn onder andere:

 • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is.
 • Het onderwerp is serieus en concreet.
 • Het burgerinitiatief gaat niet over gemeentelijk beleid.
 • Iedereen vanaf 16 jaar mag voorstellen indienen.
 • Het burgerinitiatief moet steun krijgen van:
  • 300 inwoners in de stad als het initiatief gaat over de stad
  • 100 inwoners in een buurt als het initiatief gaat over die buurt.