Burgerservicenummer

Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld als u in Nederland wilt werken of studeren. Iedereen die staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. 

Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in als niet-ingezetene bij het RNI-loket. 

Door de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, verzoeken we u om vanuit thuis zoveel mogelijk digitaal te regelen met ons. Heeft u een vraag? Stuur ons dan een mail of stel uw vraag via de live chat.
Kom alleen voor spoedgevallen naar het gemeentehuis. Heeft u een afspraak en heeft u klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan vragen wij u om uw afspraak te annuleren en op een later moment een nieuwe afspraak te maken.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Als u in Nederland werkt of studeert, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Het nummer is persoonlijk en bedoeld voor contact met de Nederlandse overheid. U ontvangt het na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe u zich inschrijft, hangt af van de duur van uw verblijf in Nederland:

  • U woont langer dan 4 maanden in Nederland - schrijf u in als ingezetene in de gemeente waar u woont.
  • U woont niet of korter dan 4 maanden in Nederland - schrijf u in als niet-ingezetene. Dit kan bij de gemeente Heerlen.
  • Komt u als werkgever naar de afspraak - Alle werknemers moeten persoonlijk meekomen.

Doen of meenemen

Woont u in het buitenland en heeft uw kind een BSN nodig?

  • het kind moet meekomen;
  • kinderen tot 16 jaar moet een eigen geldig legitimatiebewijs meenemen en een geboorteakte van maximaal 3 maanden oud;
  • kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelfstandig aanvragen met een geldig legitimatiebewijs;
  • de ouders moeten hun legitimatie meenemen;
  • neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee; geen verblijfsdocument!

Heeft u nog geen BSN?

U krijgt het BSN wanneer u zich voor het eerst inschrijft bij een Nederlandse gemeente. Uw kind krijgt een BSN bij de geboorteaangifte. De gemeente stuurt het BSN dan automatisch op.

Woont u in het buitenland? Maar is uw kind in Nederland geboren, dan krijgt u kind geen BSN.