Coffeeshop openen

Wilt u een coffeeshop beginnen? Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Deze staan in een exploitatievergunning en gedoogverklaring. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Aanpak

De burgemeester maakt in het Gemeenteblad van Heerlen bekend als er een coffeeshopvergunning vrij komt. 
In die bekendmaking geven we ook de informatie over de aanvraagprocedure. 

Kosten

Tarieven 2024

  • € 1628,50 voor een Smart- en Headshop
  • € 1651,35 voor een Coffeeshop

Omschrijving

In Heerlen is er plaats voor maximaal twee coffeeshops. Twee plekken zijn al bezet.  Aanvragen nemen we nu niet in behandeling. Vrijgekomen plekken verdelen we door het opstellen van een tijdvak voor de aanvragen. De volgorde van behandeling bepalen we in volgorde van loting.

Voorwaarden

U vraagt een alcoholvrije horeca-exploitatievergunning aan met een gedoogverklaring om hennep en hasjiesj te mogen verkopen. Heerlen neemt deel aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. Alleen gereguleerde hennep en hasjiesj van door de minister aangewezen telers mag verkocht worden in de coffeeshop en onder strikte voorwaarden.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

We nemen de aanvraag inhoudelijk in behandeling in volgorde van loting. U moet rekening houden met het uitvoeren van een Bibob-onderzoek

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.