Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. De gemeente wil zo voorkomen dat iemand vergunningen, subsidies of aanbestedingen misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Of als u meedoet aan een aanbesteding. 

Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Of doet u mee aan een aanbesteding? De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. De gemeente doet dit met een Bibob-onderzoek.

Aanpak

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

 • De gemeente stuurt u een Bibob-vragenformulier.
 • U vult het formulier helemaal in en voegt alle gevraagde bewijsstukken bij. Doet u dit niet? Dan krijgt u een negatief Bibob-advies.
 • De gemeente doet onderzoek en kan daarbij hulp vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.
 • U krijgt bericht als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inzet.
 • Het Landelijk Bureau Bibob stuurt een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een beslissing.

Kosten

Besluit de gemeente een Bibob-onderzoek uit te voeren, dan is het Bibob-onderzoek gratis. 

Omschrijving

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft gekregen of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

Na het eigen onderzoek kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob om hulp vragen. Dit bureau adviseert de gemeente en doet extra onderzoek. 

Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken. Een negatief Bibob-advies blijft 5 jaar geldig.

Voorwaarden

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

 • bij de aanvragen van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning
 • bij de aanvragen voor ontheffingen voor avondwinkels
 • bij aanvragen voor vergunningen voor speelgelegenheden
 • bij aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten of het oprichten of in werking hebben van bepaalde afvalstoffeninrichtingen
 • bij aanvragen voor een subsidie
 • bij de totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot de verwerving of vervreemding van een onroerende zaak
 • bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT of
 • wanneer u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren.

De gemeente voert geen Bibob-onderzoek uit  als de reguliere wet- of regelgeving al een zelfstandige weigeringsgrond biedt voor de die aanvraag. 

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.