College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van een gemeente. De coalitie is gevormd uit de politieke partijen: SP, CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij Hoensbroeks Belang.

De coalitie wil de komende jaren verder bouwen aan een sociale, duurzame, levendige en economisch vitale stad. 

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord bevat de hoofddoelen voor het beleid van het college. De partijen in de coalitie stellen dit akkoord samen. De grootste partij nodigt andere partijen uit om mee te doen. Samen moeten ze het eens worden over de doelen. Het uiteindelijke akkoord is een compromis tussen alle partijen.

Het huidige akkoord, 'Uit Liefde voor onze Stad', volgt de lijn van het vorige bestuur. Het legt de nadruk op sociaal beleid, leefbare buurten en cultuur. Er is extra aandacht voor Heerlen-Noord, het centrum, groen worden en energiearmoede bestrijden.

Lees het volledige coalitieakkoord (download pdf).

Declaraties

Burgemeester Roel Wever

Wethouder Jordy Clemens

Wethouder Arlette Vrusch 

Wethouder Marco Peters

Wethouder Martin de Beer

Wethouder Casper Gelderblom

Let op: de declaraties worden ongeveer een half jaar later na vaststelling in de collegevergadering gepubliceerd. Daarom staan de declaraties van de laatste twee kwartalen er nog niet op.